Bæredygtig jordhåndtering

Byggemodning og projektudvikling kræver som oftest en indledende vurdering af jordbundsforhold, jordbalance og miljø. Alt dette kan danne baggrund for en optimal løsning i forhold til jordflytning, bortskaffelse af overskudsjord, bæredygtighed og genanvendelsesmuligheder. Samtidigt er der oftest krav om dokumentation af miljøforhold i forhold til selve jordflytningen og dermed en myndighedsgodkendelse. Alt dette er Melgaard+co ekspert i, og sætter stor ære i at hjælpe bygherre til at få den bedste løsning både i forhold til miljø, økonomi og bæredygtighed.