Om

MELGAARD+CO er grundlagt af Henrik Melgaard i 2019. Ejeren har gennem mere end 20 år beskæftiget sig med rådgivning indenfor miljø i stort set alle aspekter. 

Gennem årene er der opnået stor erfaring med projektledelse og gennemførelse af forureningsundersøgelser, risikovurderinger, undervisning i bæredygtig jordhåndtering og bygherrerådgivning i forbindelse med myndighedsansøgninger samt gennemførelse af bygge/anlægs/forsyningsprojekter indenfor det miljømæssige. 


Visionen er klar

MELGAARD+CO's overordnede vision er, at blive den foretrukne bygherrerådgiver indenfor miljø med fuldt fokus på at udvikle bæredygtighed, cirkulær økonomi og ressource-effektivitet i løsninger indenfor byggeri, byudvikling og forsyning. Gennem min karriere har jeg lært at tillid, gensidig respekt og det at give noget af sig selv betyder alt i en arbejdsrelation.  

Missionen skal efterleves

At Vores ressourcer skal cirkuleres og holdes på deres højest mulige værdi til enhver tid til gavn for det enkelte projekt, mennesker og vores jord. Kernen i dette er partnerskaber og tanken om, at højne ethvert givent rest-/overskudprodukt til en efterspurgt ressource!