MILJØTEKNISK DUE DILIGENCE


Når der handles ejendomme, har erfaring vist, at det er mindst ligeså vigtigt at lave en due diligence for miljøforhold som for byggeteknisk, energimæssigt og geoteknisk. Der kan være store økonomiske fordele ved at have risikovurderet miljøforholdende, så der ikke ligger en ekstra regning til køber efter overtagelsen. 
En anden fordel ved at få udført en miljøteknisk due diligence er, hvis det udføres med rettidig omhu, at kunne anvendes i en forhandlingssituation og at man derfor sikrer sin handel på et tilstrækkeligt grundlag.


Melgaard+co leverer bygherrerådgivning indenfor køb/salg af ejendomme, grunde og virksomheder i forhold til miljø og geoteknik(samarbejdspartner). Det har vist sig at være en god ide at lave en mindre Miljø Desktop Due Diligence (MDDD) når man er ude og kigge på en ejendom/virksomhed/grund inden man foretager sig yderligere. Herefter kan man vurdere om der skal laves en større due diligence med undersøgelser mv. Fordelen ved at anvende to trin er at MDDD oftest kan laves for en væsentlig mindre økonomi, men med at stort udbytte i forhold til at lave en indledningsvis beslutning om et muligt køb/salg. Den økonomiske risiko kan som oftest beskrives overordnet, hvorimod en større due diligence med fysiske undersøgelser kan præcisere de økonomiske konsekvenser og risici.