Forureningsundersøgelser

Med mere end 20 års erfaring indenfor forureningsundersøgelser er Melgaard+co en erfaren samarbejdspartner, når det kommer til undersøgelse og håndtering af konstaterede forureninger. Melgaard+co tilbyder historiske gennemgange, fysiske/tekniske undersøgelser, kortlægningsundersøgelser, tilsyn med bortgravning, håndtering af forurenet jord , alt sammen hjulpet af et godt og indgående forhold til myndigheder, deres arbejdsgange og forventninger. Det er med til at sikre dig kompetent rådgivning, hvis du konstaterer eller har mistanke om at du har forurening på din ejendom.