Myndighedsansøgninger

I forbindelse med projektudvikling, nedrivning, grundvandssænkning, byggeri på kortlagte grunde, ændret arealanvendelse på forurenet grund mv, kræves der som oftest en myndighedstilladelse af den ene eller anden form.

  • §8 (Ved bygge og anlægsarbejde på kortlagt ejendom).
  • §19 (Bruges som oftest ved genanvendelse og mellem deponering af forurenet jord).
  • Nedrivningstilladelse (Der kræves næsten altid en bygningsscreening i forhold til vurdering af muligt forurenede bygningsmasse inden der gives en nedrivningstilladelse).
  • VVM screeninger (Der kan kræves VVM screeninger i forhold til grundvandssænkninger, byggeri, støj og anlægsarbejde for at Vurdere Virkninger på Miljøet. Når en sådan er foretaget, meddeles det fra myndigheden om der er begrundelse for at udføre en egentligt VVM ansøgning).